Disclaimer

Deze pagina bevat juridische informatie over auteursrechten, reproductierechten en andere informatie ten aanzien van eigendom en aansprakelijkheid.

Melspring International B.V. doet haar uiterste best om correcte informatie op deze web site te plaatsen. Melspring International B.V. geeft echter geen garanties ten aanzien van de juistheid van deze informatie, zij wordt ook niet geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben gegeven. Melspring International B.V is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook, dit geldt ook voor directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van, of verband houdend met het gebruik van deze website.

Copyright© 1999-2007 Melspring International B.V. Alle rechten voorbehouden.

Melspring International B.V heeft de auteursrechten van de informatie die op deze website beschikbaar is, tenzij anders vermeld. De auteursrechten van materiaal van derden op deze website dienen eveneens gerespecteerd te worden.