Privacy verklaring

Uw privacy
Melspring International B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Melspring International B.V. met persoonlijke informatie omgaan.

Uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens zijn te bekijken en staan geregistreerd in uw account. We stellen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De informatie die u aan Melspring International B.V. geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

E-mailadres en wachtwoord
Het e-mailadres wordt primair voor identificatie gebruikt. Zoals hierboven beschreven worden deze persoonlijke gegevens zoals het e-mailadres niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Verder wordt uw e-mailadres gebruikt om met u te communiceren mochten er problemen opgelost moeten worden of om u op de hoogte te houden van veranderingen in onze dienstverlening. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen wordt u altijd geïdentificeerd aan de hand van uw e-mailadres en een wachtwoord.

IP-adressen
IP-adressen worden bewaard om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt Melspring International B.V. zich het recht voor dit bij betreffende internet provider te melden. IP-adressen zijn alleen geschikt om computers gedurende een sessie te kunnen herkennen. Zij zijn ongeschikt om mensen te identificeren.

Klikgedrag
Wij kunnen (indirect) informatie verzamelen over het gebruik van deze internetsite, zoals de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessies. Door het analyseren van deze gegevens kunnen wij de inrichting van de internetsite optimaliseren.

Recht van verzet
Melspring International B.V. zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kunnen Melspring International B.V. Accounthouders online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Wijzigingen
Melspring International B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid met betrekking tot de Pool Power website.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.

Copyright© 2009 Melspring International B.V.

< TERUG