Ieder zwembad is uniek

Geen enkel zwembad is identiek. De vorm, de ligging, de aangesloten apparatuur en zelfs de weersomstandigheden zijn van invloed op de waterkwaliteit. Pool Power helpt u graag bij het verkrijgen van een zo optimaal mogelijke waterkwaliteit. Zo kunt u met een minimale inspanning een heel zomerseizoen lang heerlijk genieten van een kraakhelder zwembad.

Een goed ingestelde pH-waarde is de basis van de waterbehandeling. De pH wordt ook wel de zuurgraad genoemd. De pH-waarde is heel erg belangrijk omdat bepaalde chemische processen alleen bij een specifieke
pH-waarde plaatsvinden. Een pH-waarde tussen 7,2 en 7,6 is, in het algemeen, het beste voor zwembadwater.

Met behulp van een Pool Power testset kunt u de pH-waarde bepalen. Corrigeer zonodig met Pool Power pH- of Pool Power pH+. Het verkrijgen van de juiste pH-waarde is de eerste stap op weg naar goed zwembadwater. U moet de pH-waarde regelmatig blijven checken en zonodig aanpassen. Zodra de pH-waarde correct is kunt u met de waterbehandeling beginnen.

Diameter: m Uw zwembad heeft
een inhoud van:


Diepte: m
 
Korte zijde: m Uw zwembad heeft
een inhoud van:


Lange zijde: m
Diepte: m
Langste zijde: m Uw zwembad heeft
een inhoud van:


Kortste zijde: m
Gem. diepte: m

Bereken de inhoud
van uw zwembad

Om de inhoud van uw zwembad te kunnen berekenen moet u eerst het type zwembad kiezen. Maak hieronder uw keuze

Als u de waterinhoud van uw zwembad kent kies dan het op uw bad van toepassing zijnde volume water. Als u de inhoud niet kent bereken dan in de module hierboven de inhoud van uw zwembad.

Moeite met doseren?
Bereken het exact door naar 'mijn poolpower' te gaan.
bottles.png

Nieuw:
Er is een Pool Power starterset beschikbaar met daarin ook een handige doseerdrijver. Uit onderstaande tabel kunt u afleiden hoeveel desinfectietabletten u bij de eerste vulling moet doseren. Denk er aan nooit de tabletten rechtstreeks in het bad te doen, maar altijd met behulp van een doseerdrijver! Op de bekleding van uw zwembad zouden anders beschadigingen, witte vlekken, kunnen ontstaan. U kunt ook de tabletten eerst in een hoeveelheid water oplossen om de oplossing daarna te verspreiden over het wateroppervlak.

Hoeveel chloor de eerste keer doseren?

Als het bad voor de 1e keer gevuld wordt:

3 tabletten

Vervolgens:

Chloorgehalte tussen 2 en 5 mg/l houden

Als het bad voor de 1e keer gevuld wordt:

6 tabletten

Vervolgens:

Chloorgehalte tussen 2 en 5 mg/l houden

Als het bad voor de 1e keer gevuld wordt:

9 tabletten

Vervolgens:

Chloorgehalte tussen 2 en 5 mg/l houden

Waterbehandeling voor kleine zwembaden tot 5.000 liter

Nadat u de pH-waarde van het water hebt vastgesteld en eventueel hebt gecorrigeerd, moet u het water desinfecteren. Voor dit type zwembaden is Pool Power Mini Quick ontwikkeld. Kleine tabletten die het doseren zeer eenvoudig maken.  

Het is heel eenvoudig om met deze tabletten het juiste chloorgehalte aan te houden. Elke Mini Quick tablet geeft namelijk 1,5 ppm actief chloor per m³ (=1000 liter). Om uw zwembadwater goed te houden, hebt u de volgende producten nodig:

Pool Power Mini Quick desinfectietabletjes
Pool Power pH-min (soms ook pH-plus)
 • Pool Power anti-alg
Testset  voor het meten van actief chloor en de pH-waarde

Hoeveel tabletten de eerste keer doseren?
De startdosering per m³ is, zoals u inmiddels hebt begrepen, 3 tabletten (= 4,5 mg/l actief chloor) per 1.000 liter water. Daarna kan u met het normale onderhoud beginnen. Het chloorgehalte blijft niet constant, het chloor doet zijn werk in het water en verliest daardoor aan kracht. Hoeveel chloor verbruikt wordt hangt helemaal van de omstandigheden af. De volgende factoren spelen daarbij een belangrijke rol:

• de temperatuur (hoe warmer het water des te hoger het chloorverbruik)
• de badbelasting (hoeveel vervuiling komt er in het zwembadwater)
• UV-straling van de zon

Er kan dus niet gezegd worden hoeveel u per dag aan chloor moet toevoegen, dat hangt namelijk van bovengenoemde omstandigheden af. Het chloorgehalte moet liggen tussen de 2 en de 3 mg/l. U moet regelmatig meten en zoveel chloor toevoegen dat het actief chloorgehalte tussen de 2 en de 3 mg/l ligt. Elke Mini Quick tablet geeft 1,5 ppm actief chloor per m³(=1000 liter).

Algenbestrijding
Door allerlei invloeden kan er algengroei in het zwembad ontstaan. Vaak ziet u dan de algen na een regenbui als een groene waas. Er bestaan echter ook algen met een andere kleur dan groen. Met Pool Power anti-alg kunt u algengroei voorkomen en bestrijden.

Belangrijk: U moet niet te veel doseren. Houd u aan de doseringvoorschriften! Bij een overdosering ontstaan allerlei problemen. Bij reeds aanwezige algen (groenachtig water) eerst een 'schokbehandeling' toepassen met Pool Power Mini Quick.

Dosering tabel voor Pool Power Anti-alg

Bij het vullen van het bad

Eerst water toevoegen en daarna 30 ml Anti-alg per m³ water doseren

Daarna elke 5-7 dagen

8 ml per m³ water

Na regenval

8 ml per m³ water

bottles.png

Waterbehandeling voor grotere zwembaden met filtersysteem

Nadat u de pH-waarde van het water hebt vastgesteld, dient u het water te desinfecteren. Voor dit type zwembaden is Pool Power Mini (20g tabletten) ontwikkeld.


Deze tabletten zijn zeer geschikt om uw chloor op peil te houden. De tabletten lossen langzaam op en onder
normale omstandigheden is 1 tablet van 20 g voldoende voor het onderhoud van 2500-3000 ltr water.
Om uw zwembadwater goed te houden, hebt u de volgende producten nodig:

• Pool Power Mini (20g) desinfectietabletten
• Pool Power pH-min (soms ook pH-plus)
• Pool Power Anti-alg
• Testset voor het meten van actief chloor en de pH-waarde

Inhoud van het bad

Aanbevolen desinfectie-product

Hoe te doseren

3.000-5.000 liter

Pool Power Mini Quick, snel oplossende desinfectietabletjes, geschikt voor continue desinfectie.

Nooit direct in het bad doen! Eerst oplossen in een glas of maatbeker en daarna gelijkmatig over het wateroppervlak verdelen. De Mini Quick tabletjes kunnen ook in een doseerdrijver gedaan worden.

5.000-30.000 liter

Zwembad met filtersysteem: Pool Power mini langzaam oplossende desinfectietabletten van 20 gram die zorgen voor een continue desinfectie.

Het benodigde aantal tabletten via de skimmer doseren. 1 tablet per 2.500 liter.

>30.000 liter

Pool Power long langzaam oplossende desinfectietabletten van 200 g die zorgen voor een continue desinfectie.

Het benodigde aantal tabletten via de skimmer doseren. 1 tablet per 25.000 liter.

Naast het door u gekozen desinfectieproduct heeft u nog de onderstaande producten nodig:

Pool Power Shock om een shockbehandeling (zie stappenplan hieronder) uit te voeren
Pool Power pH- / pH+ om de pH-waarde van het zwembadwater te verlagen of te verhogen
Testset voor het meten van actief chloor en pH-waarde
Pool Power Anti-alg voor het bestrijden en vermijden van algenvorming
Pool Power Floc of Super Cubes zwembadfilters kunnen zonder hulpmiddelen niet al het vuil verwijderen. Kleine vuildeeltjes gaan telkens weer door het filter en veroorzaken vertroebeling van het water. Deze producten helpen zelfs de kleinste vuildeeltjes te verwijderen
Pool Power Gel om de badrand ter hoogte van het wateroppervlak te reinigen.

Het stappenplan

 1. Meet de pH-waarde van uw zwembadwater met behulp van een testset en corrigeer zonodig met behulp van pH- of pH+. De pH-waarde moet liggen tussen 7,2 en 7,6. Een te hoge of te lage pH-waarde kan irritaties aan ogen of huid veroorzaken.
 2. Doseer het gekozen desinfectiemiddel volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket.
 3. Geef uw zwembad een shockbehandeling aan het begin van het seizoen en vervolgens elke 14 dagen. Onder shockbehandeling wordt verstaan het doseren van een 3 maal hogere dosering chloor dan gebruikelijk. Het gevolg hiervan is dat de opgehoopte organische stoffen worden vernietigd en geoxideerd. U voorkomt hiermee ook de vorming van de zogenaamde chlooraminen. Deze chlooraminen veroorzaken de vervelende "chloorlucht". Er zit dan niet te veel chloor in het water maar te weinig. Controleer regelmatig de pH-waarde en het chloorgehalte met behulp van een testset.
 4. Doseer wekelijks Pool Power Anti-alg. Let op; niet te veel doseren.
 5. Eventueel vuil op de bodem (en in het water zwevende verontreinigingen) verwijdert u met Pool Power FLOC (vloeibaar), Solufloc (cartouche) of Super Cubes (vlokt continu gedurende een langere periode).

Veiligheid

Op de etiketten van onze Pool Power producten staat duidelijk vermeld hoe ze gebruikt dienen te worden. Toch willen we de volgende punten nog eens extra onder uw aandacht brengen!

 • Zwembadproducten droog en koel bewaren en buiten bereik van kinderen houden.
 • Voorkom rechtstreeks contact van de desinfectieproducten met de kunststofbekleding van uw zwembad.
 • Gebruik en doseer de producten afzonderlijk. Nooit met elkaar mengen!
 • Producten altijd aan het water toevoegen en nooit andersom.
 • Lees de aanwijzingen op het etiket goed door.
 • Gebruik nooit lege verpakkingen van desinfectieproducten om er andere dingen in op te slaan.
 • Als u doseerapparatuur gebruikt kijk dan of deze geschikt is voor de desinfectieproducten die u hebt aangeschaft. Verkeerd gebruik kan tot een explosie leiden.
 • Bij brand alleen water gebruiken om te blussen. Geen poederblusser gebruiken.
 • Verpakkingen van de producten sluiten na gebruik.